2014-11-28: CB Fonder - månadens Cancerrehabhjälte:

CB Fonder vill uppmärksamma CancerRehabFondens fantastiska arbete med rehabilitering och stöd efter avslutad cancerbehandling. Läs mer på www.cancerrehabfonden.se 

 

 månadens cancerrehabhjälte2