Köpa & sälja fondandelar

Båda fonderna är tillgängliga och likvida placeringar utan något minsta investeringsbelopp. Du kan investera i fonderna bland annat via PPM och Nordnet, Avanza, Fondmarknaden samt de stora svenska bankerna. Se en längre lista av distributörer här.

 

Fonderna administreras av två olika banker (fondadministratörer) i Luxemburg. Information och instruktioner för att köpa och sälja andelar återfinns på köp-/säljanmälan för respektive fond nedan.

CB Fonder har inte tillstånd att ta emot och vidarebefordra instruktioner från investerare.

 

Teckningsformulär för respektive fond, klicka på fondens namn:

Teckningsformulär för European Quality Fund CB European Quality Fund -

daglig handel.

Teckningsformulär för Save Earth Fund CB Save Earth Fund - daglig handel.

 

För att köpa eller sälja andelar i någon av våra fonder, gör så här:

  1. Kontakta Din bank/fondkommissionär och ange vilken fond Du vill köpa eller sälja andelar i, samt ange belopp/antal andelar.
  2. Din bank/fondkommissionär besöker vår hemsida och fyller i teckningsanmälan (se nedan för respektive fond).
  3. Din bank/fondkommissionär faxar sedan ned denna teckningsanmälan till aktuell fondadministratör i Luxemburg. All information Din bank eller fondkommissionär behöver står på teckningsformuläret. 

Köpa och sälja
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.