PPM

CB European Quality Fund är tillgänglig i premiepensionsystemet. För att investera gå in på www.pensionsmyndigheten.se och Logga in. Fonden är M/E-märkt, vilket innebär att den tar miljö-/etisk hänsyn.

 

Fondnummer i PPM-systemet:

CB European Quality Fund kod: 309492 M/E-profil

PPM