UN PRI

I februari 2011 undertecknade CB Fonder UN PRI, de av FN sanktionerade principerna kring socialt ansvarsfulla investeringar.

UN PRI:s sex principer och samarbetsnätverk bildar en referensram för investerare som vill öka ansvarsfullheten i sin placeringsverksamhet. Kärnan i UN PRI:s innehåll är att beakta ansvarsfulla och etiska riktlinjer vid placeringsbeslut, att arbeta för förändringar genom aktivt ägarskap och att uppmuntra till rapportering om etiska aspekter i affärsverksamheten. Läs mer om UN PRI här.

Genom att godkänna principerna förbinder sig CB Fonder att:

  • Beakta miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  • Föra en aktiv ägarpolitik som införlivar miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i såväl policy som praktik.
  • Eftersträva att bolag vi investerar i ger tillräklig information om miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i sin verksamhet.
  • Främja acceptans och implementering av Principerna inom investeringsbranschen.
  • Samarbeta med andra aktörer inom branschen för att förbättra effektiviteten av implementeringen av Principerna.
  • Årligen rapportera vilka åtgärder och framsteg vi, i vår roll som förvaltare, gör för att implementera Principerna.

Läs sammanfattningen av rapporten för 2016 här
Läs hela rapporten för 2016 här

pri_logo_200x80


An investor initiative in partnership with UNEP FI and the UN Global Compact.

"I applaud the leadership of the institutions that have committed themselves to this undertaking, and urge other investors around the world to join this historic effort."

Ban-Ki moon
FN:s generalsekreterare