Värdeutveckling (EUR)

Avkastning (%)
Maj EQF MSCI Europe
Senaste månaden +3,7 +0,1
Under året +1,1 +0,2
Senaste 12 månaderna +1,9 +1,0
Senaste 36 månaderna +4,9 +3,7
Genomsnittlig årsavkastning
(sedan start 1995)
+7,3 +7,6
Nyckeltal (15 år)
Maj EQF MSCI Europe
Standardavvikelse, % 14,2 18,1
Beta mot MSCI Europe +0,68 -
Alfa mot MSCI Europe, % per år +1,97 -
Konsistens med MSCI Europe, % 49,8 -
Tracking error (Aktiv risk), % 9,1 -
Informationskvot -0,04 -
 
 
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.