Värdeutveckling (EUR)

Avkastning (%)
Maj SEF MSCI World
Senaste månaden +4,3 +4,2
Under året +1,9 +3,4
Senaste 12 månaderna +4,7 +7,5
Sedan fondens start +68,7 +133,1
Genomsnittlig årsavkastning
(5 år)
+8,9 +11,7
Nyckeltal (5 år)
Maj SEF MSCI World
Standardavvikelse, % 10,3 12,9
Beta mot MSCI World +0,45 -
Alfa mot MSCI World, % per år +3,68 -
Konsistens med MSCI World, % 51,38 -
Tracking error (Aktiv risk), % 11,15 -
Informationskvot -0,25 -
 
 
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.