Välkommen till CB Fonder

nybrokajen

 

CB Fonder erbjuder såväl privata som institutionella investerare sitt etiska och hållbara förvaltningskoncept via Europafonden CB European Quality Fund och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund.

 

 

Värdeutveckling (%), i SEK - kurser per 2019-04-17

  Fond NAV MTD YTD Årl avk1  
Senaste månadsrapport CB European Quality Fund      
  - A 1171,93

+2,4

+19,6 +7,7  
  - D (utd. 6% p a)
866,65 +2,4 +19,6    
  - I 1584,20 +2,5 +19,9    
       
Senaste månadsrapport CB Save Earth Fund      
  - RC 185,14 +1,9 +20,3 +6,5  
  - RC-SEK  11,26 +1,9 +20,3
  - IC 184,19 +1,9 +20,5    
  - ID (utd. 6% p a) 109,70 +2,0 +20,5    

 

Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Se vår engelska sida för värdeutveckling i EUR.

1 Annualiserad avkastning sedan start (EQF: nov 1995, SEF: juni 2008)