2011-11-30: Veckan som gått i miljösektorn - v. 47

Ett riskkapitalist-tänk den rätta vägen till framgångsrika investeringar i förnybar energi

Att ha mer fel än rätt är generellt inte en bra utgångspunkt, varken för självförtroendet eller plånboken, men inom s k private equity och venture capital (riskkapital) är det ett inte ovanligt tillvägagångssätt – har man fel nio gånger av tio, men den tionde investeringen ger 100x pengarna har man ett OK resultat givet en någorlunda god diversifiering. Ett sådant tillvägagångssätt är kanske rätt också inom förnybar energi givet att sektorn är ung och det är svårt att välja de tekniker som kommer att vara de framtida vinnarna, för att inte nämna bolagen inom de teknikerna. Läs mer…

Nedskrivningar, sänkta prognoser och färre investeringar – Q3 i solsektorn

Förväntningarna på solbolagens Q3 rapporter var låga, men utgången var än sämre. Den inte, p g a överkapacitet, tidigare skådade prispressen i sektorn fortsatte att göra livet surt för solbolagen. Bolagen fick se marginalerna krympa rejält, samtidigt som utsikterna för årets sista kvartal förblir mörka. Nu handlar det om att bevara det som bevaras kan, att äta eller ätas – darwinism, helt enkelt. Läs mer…