2011-12-14: Veckan som gått i miljösektorn - v. 49

Viktig brytpunkt nära för förnybar energi?

Aktiemarknaden har en fäbless för brytpunkter av alla dess slag, ibland är de verkliga ibland illusioner. Den kanske viktigaste indikatorn i det avseendet är analytikerkollektivets vinstestimat, och framförallt revideringar av dem. Ett effektivt sätt att mäta förändringen i vinstestimaten för en sektor är att summera antalet upprevideringar och antalet nedrevideringar och dela med det totala antalet revideringar (upp- plus nedrevideringar). En positiv kvot är att föredra, för uthållig positiv avkastning, men också förändringstakten är intressant – den senare p g a, just det, att den kan signalera en brytpunkt. Läs mer…

Därför har president Obama bytt sida i miljödebatten

Två år har gått sedan president Obama ”räddade” klimatförhandlingarna i Köpenhamn från totalt fiasko genom att få till ett avtal mellan USA, Kina, Indien och Sydafrika i elfte timmen. De senaste två veckorna har skådeplatsen för klimatförhandlingarna varit Durban i Sydafrika, dock utan den dramatik som Köpenhamnsmötet bjöd på – skuldkrisen i Europa har trumfat klimatförhandlingarna och medierna har bytt fokus, så även president Obama. Läs mer…