2011-12-15: Vi ber om ursäkt

 

 

 

Till att börja med ber vi om ursäkt för att vi under en period inte har lämnat daglig information om NAV-kurserna för två av andelsklasserna i European Quality Fund, i detta fall EQF Ltd Accumulation och Distribution. Det har varit extra olyckligt då de inte heller har stått att finna i noteringarna i svenska dagstidningar. Dock sedan en dryg vecka tillbaka och framåt uppdateras de dagligen på vår hemsida. Därutöver kommer de, som tidigare, finnas med i fondens månadsrapport.

 

Vi vill också ta tillfället i akt och uppmärksamma Dig på att European Quality Fund huvudsakligen investerar i den hårda kärnan av Europa, d v s Tyskland, Holland, Schweiz, UK och Sverige. Värt att notera gällande fondens kvalitet och långa historik är:

 

- 3:e bästa utveckling på 15 år, av 27 fonder, i kategorin Europa, mix bolag hos Morningstar Sverige. Uppgången summerar till 130,3%, i SEK. På 10 år placerar sig fonden på 12:e plats, av 62 fonder, och på 5 år på 20:e plats, av 88 fonder.

 

- Risken, mätt som standardavvikelse, är låg relativt konkurrenter: European Quality Fund har näst lägst risk på 10 år, av 59 fonder, och lägst risk på 5 år, av 85 fonder, i kategorin Europa, mix bolag hos Morningstar Sverige.

 

- Högsta rating i Lipper (5 av 5) både vad gäller avkastning och motståndskraft i nedgång, på 5 och 10 år. I Morningstar Sverige har fonden högsta rating (5 av 5), på 5 och 10 år.

 

All data per 2011-12-14.

 

Om Du önskar mer information är Du välkommen att kontakta oss:

 

CB Asset Management AB

Nybrokajen 7

S-111 48 Stockholm Sweden

tel. +46 (0)8 566 133 10

fax.+46 (0)8 611 95 37