2013-05-29: BRIC-ländernas era över?

BRIC-ländernas era kan vara över på börsen. Vi ger i denna analys tre anledningar till varför vi anser att man bör se över sina innehav i dessa länder:PDF Läs analysen här