2013-09-30: Därför finner vi Europa attraktivt, igen

Vi finner åter Europa attraktivt ur investeringssynpunkt.

PDF Läs analysen här