2017-10-10: CB Save Earth Fund har som en av världens första fonder blivit Svanenmärkt!

CB Save Earth Fund har som en av världens första fonder blivit Svanenmärkt! Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Läs mer om Svanens krav på fonder här

 

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund delade ut certifikatet och kommenterade certifieringen: "Svanenmärkta fonder blir ett viktigt komplement till den lagstiftning som regeringen nyligen beslutat om som innebär att alla fonder ska redovisa om och hur de arbetar med hållbarhet. För alla sparare ska det vara lätt att göra rätt, hållbara fonder är både bra för vår planet och ger pengar i plånboken."

 

  Svanenlogo CB