2015-08-28: Mer CB European Quality Fund i Morningstars PPM-portföljer 

I slutet av januari i år kom vår Europafond, CB European Quality Fund, med i Morningstars PPM-portföljer. Efter en god utveckling under året dubblas nu allokeringen, från 10 till 20 procent. Se portföljerna per den 27/8 här