2019-01-02: Se månadsrapporterna för december

 

 CB European Quality Fund - December 2018
 CB Save Earth Fund - December 2018