2019-12-03: Se månadsrapporterna för november

 

 CB European Quality Fund - November 2019
 CB Save Earth Fund - November 2019