2019-11-05: Se månadsrapporterna för oktober

 

 CB European Quality Fund - Oktober 2019
 CB Save Earth Fund - Oktober 2019