2018-11-01: Statusrapport.

 

• Hösten 2016 ökade vi risken (betat) i båda fonderna, CB European Quality Fund (EQF) och CB Save Earth Fund (SEF), framförallt genom att öka vår exponering mot cykliska bolag inom Industri. Nu, två år senare, har vi minskat risken i portföljerna, framförallt genom att minska exponeringen mot högt värderade tillväxtbolag till förmån för större kvalitetsbolag med lägre men stabilare tillväxt samt också lägre värdering. Beta har i o m detta sjunkit, liksom P/E-talen. Se sid 2 och 3.

• Den höga värderingen av tillväxtbolag tror vi hotas av stigande räntor och en mogen konjunktur, framförallt i USA. Det i sig behöver inte vara negativt för aktiemarknaden, men det kommer rimligen att pressa ner värderingen på tillväxtbolagen och leda till en rotation i marknaden från tillväxtbolag till kvalitets- och värdebolag (gynnade av mogen konjunktur och högre räntor) – en rotation vi sett den senaste tiden. Det uppenbara exemplet på detta är IT-sektorn som de senaste 5 åren har drivit marknaden på ett sätt som vi inte sett någon annan sektor göra sedan IT-bubblan 99-00, både m a p hur kraftig överavkastningen varit och hur länge den varat. Att en sektor utvecklas så mycket bättre än alla andra sektorer som IT nu gjort behöver inte betyda att det är en bubbla, men det betyder troligtvis att någon annan sektor behöver ta över stafettpinnen som den bästa sektorn och den som driver marknaden, alltså rotation. Se sid 4.

• Det framstår inte som att marknaden ”sprungit iväg” för mycket de senaste åren, snarare tvärtom. I Europa är de flesta marknader under sin långsiktiga trendavkastning, här exemplifierat med Storbritannien, Sverige och Schweiz. Undantaget är USA som ligger över sin långsiktiga trendavkastning. Vid tidigare större nedgångar (>20 %) har flera marknader legat över sin långsiktiga trendavkastning samtidigt (röda lodräta streck) – det är alltså inte fallet den här gången. Se sid 5 och 6.

 

Klicka här för att ladda ner rapporten (PDF).