2020-07-01: Se månadsrapporterna för juni

 

 CB European Quality Fund - Juni 2020
 CB Save Earth Fund - Juni 2020