2022-01-03: Se månadsrapporterna för december

 

 CB European Quality Fund - Deecember 2021
 CB Save Earth Fund - December 2021