2022-09-02: Se månadsrapporterna för augusti

 

 CB European Quality Fund - Augusti 2022
 CB Save Earth Fund - Augusti 2022