2023-11-02: Se månadsrapporterna för Oktober

 

 CB European Quality Fund - Oktober 2023
 CB Save Earth Fund - Oktober 2023