Distributörer

Allfunds Avanza
FuturPension Fondmarknaden
Handelsbanken IcaBanken
IFSAM Länsförsäkringar
MFEX NordFonkommission
Nordnet Nordnet
Pensionsmyndigheten SAVR
SEB Swedbank
Distributörer
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.