Distributörer

Allfunds Avanza
Fondo Fondmarknaden
FuturPension Handelsbanken
IcaBanken IFSAM
Länsförsäkringar MFEX
NordFonkommission Nordnet
Nordnet Nordnet Norge
Pensionsmyndigheten SAVR
SEB Swedbank
Alandsbanken
Distributörer
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.