Distributörer

Utöver att köpa och sälja fondandelar via de stora svenska bankerna, kan detta även göras genom följande distributörer:
Allfunds Bank Avanza
   
Danica Pension Elite
   
fondmarknaden.se Humle kapitalförvaltning
   
Mutual funds exchange

21825 nasdaq logo 09.30 114 iconforqnet

   
  nordnet logo

NordFondkommision

 

 

 PPM

   
Sensor Kapitalförvaltning Swedbank
   

 SEB

ICA Banken
   
Distributörer
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.