PPM

CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund är tillgängliga i premiepensionsystemet. För att investera gå in på www.pensionsmyndigheten.se och Logga in. Båda fonderna klassas som Hållbarhetsfonder med låg CO2-risk och exkluderar samtliga oönskade produkter och tjänster.

 

Fondnummer i PPM-systemet:

CB European Quality Fund: 309492

CB Save Earth Fund: 976506

 

Hållbarhetsprofil:

CB European Quality Fund

CB Save Earth Fund

PPM
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.