SWESIF

CB Fonder är medlem i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar. SWESIF är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Föreningens arbete syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

 

SWESIF verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter angående investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer.

 

SWESIFs långsiktiga målsättning är att:

  • Öka kunskapen om hållbara investeringar
  • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
  • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
  • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
  • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande

I syfte att skapa överskådlighet och jämförbarhet gällande fonders hållbarhetsarbete har SWESIF skapat Hållbarhetsprofilen

 

Hållbarhetsprofilen för CB European Quality Fund finns att läsa här

 

Hållbarhetsprofilen för CB Save Earth Fund finns att läsa här

 

pri_logo_200x80