Medarbetare 

 
Samtliga förvaltningsbeslut tas gemensamt av nedanstående förvaltare.

CARL BERNADOTTE 

Förvaltare, huvudägare

Carl
Född: 1955  
Finansiell erfarenhet: >30 år, portföljförvaltning och handel med europeiska aktier  
1995 – nuvarande Portföljförvaltare, CB Fonder  
1994 Grundare, CB Asset Management AB  
1992 – 1993 Portföljförvaltare europeiska aktier, ABB Investment Management  
1988 – 1992 Mäklarchef europeiska aktier, ABB Aros Securities  
1986 – 1988 Mäklarchef europeiska aktier, Svenska Handelsbanken  
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979  
Innehav i fonderna:  Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund 
   
   

MARCUS GRIMFORS 

Förvaltare, partner

marcus grimfors
Född: 1981  
Finansiell erfarenhet: >10 år  
2008 – nuvarande Portföljförvaltare, CB Fonder  
Utbildning: Filosofie kandidat i företagsekonomi,
Stockholms Universitet, 2007
Civilingenjör i Teknisk Fysik, 
Kungliga Tekniska Högskolan, 2005
 
Innehav i fonderna:   Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund 
   
   

ALEXANDER JANSSON 

VD, Förvaltare, partner

Profilbild2
Född: 1983  
Finansiell erfarenhet: >10 år  
2009 - nuvarande Portföljförvaltare, CB Fonder  
2008 – 2009 Analytiker, Acacia Partners (nuv Alder)  
Utbildning: Filosofie magister i företagsekonomi och filosofie kandidat i nationalekonomi,
Uppsala Universitet, 2008
 
Innehav i fonderna: Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund 
   
   

EMIL TEIMERT

Intern

Niklas Hansson
Född: 1997  
2022 - nuvarande Intern, CB Fonder  
Utbildning: Civilingenjör i samhällsbyggnad,  
 

Kungliga Tekniska Högskolan, 2018-2023

Filosofie kandidat i företagsekonomi,
Stockholms Universitet, 2022