Om CB Fonder

Allmänt

CB Fonder (CB Asset Management AB) grundades 1994 och är ett fristående och oberoende värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen och med tillstånd att bedriva portföljförvaltning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vi förvaltar två fonder: Europafonden CB European Quality Fund och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund. Fonderna förvaltas gemensamt av vårt förvaltarteam som består av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson. Pär Ståhl är assisterande förvaltare. Alla investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk och vårt förvaltningskoncept bygger på en verkligt aktiv förvaltning (investeringsbesluten är oberoende av index; fonderna har högt tracking error och hög active share mot respektive jämförelseindex), med målsättning att generera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Våra ledord är följaktligen aktiv, etisk och långsiktig. 

 

Fondbolag för CB European Quality Fund är Luxcellence och förvaringsinstitut är CACEIS. Fondbolag för CB Save Earth Fund är FundRock Nordics S.A. och förvaringsinstitut är SEB S.A. Detta innebär att CB Asset Management endast ansvarar för förvaltningen av fonderna medan fondbolagen och fondadministratörerna ansvarar för alla insättningar/uttag i fonderna, daglig värdering, kundregister etc. Motpartsrisken mot CB Asset Management består således av förvaltningsrisken.

 

Bolagets VD är ansvarig för hantering av klagomål.

 

LEI för CB Asset Management är 549300OW8GZUKSGDZF75

 

Målsättning

Såväl privata som institutionella investerare vill ha avkastning på sina pengar. Det är grunden för alla investeringar. Strategin är att investera långsiktigt i bolag som bedöms ha förmågan att generera stabil vinstutveckling över en hel konjunkturcykel.

 

Tillsyn och utlagda funktioner

Revisor: BDO Mälardalen AB.

 

Funktionen för regelefterlevnad: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå med Johan Grenefalk som huvudansvarig.

 

Riskansvarig: RPM Risk & Portfolio Management AB med Christina Bergkvist som huvudansvarig.

 

Klagomålsansvarig: Alexander Jansson

 

Ekonomi: Adetto AB

 

IT: Performex Data AB

Om oss