Om CB Fonder

Årsredovisningar

 
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
   

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter
   

Riktlinjer för hantering av klagomål

 
Riktlinjer för hantering av klagomål
 

Principer för aktieägarengagemang

   
Principer för aktieägarengagemang
   

Riktlinjer för utförande av order

 
Riktlinjer för utförande av order
   

Mäklarlista

 
RTS 28 rapport excel
Mäklarlista 2023
   

Hållbarhetspolicy

 
Hållbarhetspolicy - CB Fonder
   

Hållbarhetsrapport

 
Hållbarhetsrapport - CB Fonder
   

Mångfaldspolicy

 
Mångfaldspolicy - CB Fonder
   

Exkluderingslista

 
Exkluderingslista - CB Fonder
   
Senaste rapporter