CB European Quality Fund

Placeringsinriktning

CB European Quality Fund lanserades 1995 och är en aktiefond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt. 

Målsättning

CB European Quality Fund har som mål att överavkasta mot jämförelseindex MSCI Europe Net över varje rullande 12-månadersperiod, med lägre standardavvikelse än index.

 

Investeringsmodell

CB European Quality Fund investerar i aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe Net Index, vilka förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

 

Andelsklasser

Fonden har tre andelsklasser:

  • CB European Quality Fund A (Lux) - ISIN: LU0112589485
  • CB European Quality Fund D (Lux) - ISIN: LU1179404386
  • CB European Quality Fund I (Lux) - ISIN: LU0806934948

Av dessa tre andelsklasser är en utdelande, nämligen klass D som under november varje år lämnar en utdelning till sina andelsägare om 3% av NAV per den sista april och 3% av NAV per den sista oktober. Utbetalning sker i maj resp november.

Förvaltarteam 

Carl

CARL BERNADOTTE 

Erfarenhet:  >35 år
E-post:
marcus grimfors

MARCUS GRIMFORS

Erfarenhet:  >15 år
E-post:
Profilbild2

ALEXANDER JANSSON 

Erfarenhet:  >15 år
E-post:
Profilbild2

PÄR STÅHL (assisterande) 

Erfarenhet:  >25 år
E-post:
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.