CB Save Earth Fund

Placeringsinriktning

CB Save Earth Fund lanserades 2008 och är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Läs mer om fonden och följ den spännande utvecklingen på fondens hemsida www.saveearthfund.se

 

Målsättning

CB Save Earth Fund har som mål att överavkasta mot jämförelseindex MSCI World Net över varje rullande 12-månadersperiod, med lägre standardavvikelse än index.

 

Investeringsmodell

CB Save Earth Fund investerar huvudsakligen i aktier. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

 

Andelsklasser

Fonden har fyra andelsklasser:

  • CB Save Earth Fund RC (Lux) - ISIN: LU0354788688
  • CB Save Earth Fund RC-SEK (Lux) - ISIN: LU1760112463
  • CB Save Earth Fund IC (Lux) - ISIN: LU0354788506
  • CB Save Earth Fund ID (Lux) - ISIN: LU1053083884

Av dessa tre andelsklasser är en utdelande, nämligen klass ID som under november varje år lämnar en utdelning till sina andelsägare om 3% av NAV per den sista april och 3% av NAV per den sista oktober. Utbetalning sker i maj resp november. 

Förvaltarteam 

Carl

CARL BERNADOTTE 

Erfarenhet:  >35 år
E-post:
marcus grimfors

MARCUS GRIMFORS

Erfarenhet:  >15 år
E-post:
Profilbild2

ALEXANDER JANSSON 

Erfarenhet:  >15 år
E-post:
Profilbild2

PÄR STÅHL (assisterande) 

Erfarenhet:  >25 år
E-post:
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen på denna sida är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera här.